RD Valašské Klobouky

RD Valašsské Klobouky

Půdorysně má navrhovaná stavba RD v úrovni 1PP tvar obdélníku o stranách 8 m x 7,66 m a v úrovni 1NP tvar obdélníku o stranách 8m x 17,5 m (rozměry uvedeny včetně vnějšího zateplovacího systému), ke kterému je přisazena část zastřešení předsazené terasy na jihovýchodní straně objektu RD. Vstup do objektu je po ocelovém schodišti na jižní straně domu. Objekt RD je zastřešen plochou trojplášťovou střechou. Spád střešních rovin je min. 3,0% k okapnímu žlabu. Zastavěná plocha je 140,0 m2

Užitná plocha 148m2