RD Pitín

RD Pitín I.

Pozemek, na kterém je dům projektován leží na západním okraji obce Pitín. Pozemek je mírně svažitý k severu. Pozemek je v územním plánu určen pro bytovou zástavbu. Rodinný dům je navržen jako přízemní s využitím podkroví. Tvarově je obdelníkový se sedlovou střechou, na jížní straně střechy je přes 2/3 pultový vikýř. Obdélníkový tvar objektu je narušen otevřenou terasou umístěnou v jižní části a odskočením v místě vstupu do domu. Terasa má zajistit přímý kontakt obyvatel s plynule navazující zahradou, která bude následně změněna z užitkové na rekreační