RD Bohuslavice

RD Bohuslavice nad Vláří

Rodinný dům je navržen jako přízemní s využitím podkroví. Tvarově je obdélníkový se sedlovou střechou. Obdélníkový tvar objektu je narušen otevřenou terasou umístěnou v jihozápadní části a odskočením v místě vstupu do domu. Terasa má zajistit přímý kontakt obyvatel s plynule navazující zahradou, která bude následně změněna z užitkové na rekreační. Celá architektura domu má snahu navázat na tradiční vesnickou zástavbu ve spojení s moderním bydlením současnosti. Dispoziční řešení domu je důsledně rozděleno na aktivní část domu v přízemí a klidovou zónu v podkroví.