skladby konstrukcí

 

V dnešní době je obtížné se zorientovat v nepřeberném množství  různých druhů materiálu a skladeb konstrukcí k realizaci dřevostavby. Skladba by měla být navržena tak, aby splňovala veškeré normy a požadavky na výstavbu. Jako je únosnost, tepelná izolace (součinitel prostupu tepla, fázový posun), chování vlhkosti v konstrukci, akustická izolaci (zvuková neprůzvučnost, kročejová neprůzvučnost), požární odolnost, odolnost vůči povětrnostním vlivům a v neposlední řadě cena a design.

Skladba se bude lišit od navrženého systému dřevostavby (sloupková konstrukce, roubená, CLT konstrukce…) a od požadavků projektu. Z našich letitých zkušeností jsme vybraly materiály a navrhly skladby, které jsou vyzkoušené a prověřené. Dělíme je na konstrukce svislé a konstrukce vodorovné.

Konstrukce svislé:

   • Obvodová stěna rámová – difuzně otevřená (standard)

    • Obvodová stěna rámová – difuzně uzavřená

    • Obvodové stěna CLT s odvětrávanou modřínovou fasádou – difuzně otevřená

    • Obvodová stěna roubená izolovaná – difuzně otevřená

     • Obvodová stěna sloupková se slaměnou izolací – difuzně otevřená

     • Vnitřní stěna rámové konstrukce

     • Mezi bytová dělící stěna rámové konstrukce

   Konstrukce vodorovné:

     • Střecha šikmá, dvouplášťová
     • Střecha plochá, dvouplášťová
     • Strop na spodním pásu vazníku a nebo kleštinou
     • Strop mezi podlažím
     • Podlaha přilehlá k zemině